Priorytetem firmy  IFT jest osiąganie harmonii między potencjałem pracowników przez nas rekrutowanych a oczekiwaniem naszych Klientów. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie i z troską o maksymalizację korzyści dla Klienta. Prowadząc projekty IFT Consulting stawia na umiejętność słuchania, prostotę i uczciwość działania.

 

Firma IFT Consulting wykorzystuje metodologię bazującą na analizie oczekiwań oraz środowiska pracy obu stron: tj. naszego Klienta i rekomendowanych przez nas Kandydatów. Takie podejście skutkuje najlepszym i całościowym dopasowaniem PRACODAWCA-PRACOWNIK  na następujących poziomach:

 • Dopasowanie do profilu stanowiska
 • Dopasowanie do przełożonego i zespołu
 • Dopasowanie do kultury organizacyjnej

W ramach projektów rekrutacyjnych, gwarantując dopasowanie do rynku pracy oraz aktualnych potrzeb klienta IFT oferuje zarówno całościowe prowadzenie projektu rekutacji & selekcji pracownika bądź wybrany obszar:

 • Direct serach
 • Selekcja bazy danych
 • Przeprowadzanie testów sprawdzających znajomość języków obcych
 • Rekrutacja wybranych osób

Metody pozyskiwania kandydatów:

 • baza danych IFT Consulting
 • kampania ogłoszeniowa na portalach internetowych oraz w prasie specjalistycznej
 • Direct Search
 • współpraca z biurami karier
 • networking

GWARANCJA
Każdy prowadzony projekt rekrutacyjny objęty jest serwisem gwarancyjnym:

 

 • IFT Consulting w ramach współpracy z Klientem zobowiązuje się do nieoferowania wszystkim zatrudnionym przez Klienta kandydatom ofert pracy w konkurencyjnych firmach w okresie jednego roku licząc od daty zatrudnienia danej osoby w firmie Klienta.
 • Dodatkowo IFT udziela gwarancji na każdego zatrudnionego kandydata. W przypadku gdy zaakceptowany kandydat nie spełni wymagań stanowiska pracy na którym został zatrudniony lub zrezygnuje z pracy w trakcie obowiązywania okresu gwarancyjnego, bezpłatnie rekomendujemy nowych kandydatów.

Weryfikacji i oceny kandydatów dokonujemy na podstawie wywiadów sprawdzających ich kompetencje zawodowe pod kątem realizowanego projektu oraz poprzez weryfikowanie niektórych referencji (na życzenie klienta).

 


Dla Klientów

 

Dla Kandytów

 

Kontakt

© 2012-2020 IFT Consulting. Projekt: Łukasz Lebioda